A A A

Zalety urządzeń

 

 

Podstawowe zalety
* Jakość prezentacji zbliżona do obrazu z kamery video
* Zastępuje systemy optyczne nieskuteczne przy ograniczonej widoczności
* Ostrość obrazu w zakresie od 1 do ponad 100 metrów

Zastosowania
* Podwodny nadzór
* Unikanie przeszkód podwodnych
* Inspekcja konstrukcji podwodnych
* Poszukiwanie i ratownictwo
* Monitorowanie dynamiki cząstek
* Analizowanie środowiska i typów dna
* Zbieranie i odtwarzanie materiałów dowodowych w kryminalistyce

Cechy charakterystyczne
* Obraz w czasie rzeczywistym oraz samoczynna rejestracja

INSPEKCJA KONSTRUKCJI PODWODNYCH
Budowa sonaru pozwala zarówno na montowanie urządzenia na burcie jednostki pływającej, jak i na manualne używanie go przez osobę wykonującą prace podwodne.
Obrazy o jakości zbliżonej do uzyskiwanych w kamerach video pozwalają na szczegłową inspekcję struktur podwodnych.
Sonar używany jest do kontroli i sterowania w środowisku wodnym o słabej przejrzystości, pozwalając na kontynuowanie prac podwodnych nawet wówczas, gdy nie jest możliwe uzyskanie jakiegokolwiek obrazu przy użyciu kamery video.

OCENA STRUKTURY DNA
Użytkownik z łatwością może odróżnić dno skaliste od dna piaszczystego, określić rozmiary i gęstość skał lub roślinności, rozpoznać szczegóły takie jak istnienie na dnie piaszczystych fal oraz ich rozmiary.

POSZUKIWANIA I DOKUMENTOWANIE
Sonar wykorzystywany jest zarówno przy poszukiwaniu zaginionych osób, wyrzuconych przedmiotów, jak i do badania podwodnych struktur.
W przypadku niedużych obszarów przeszukiwania, sonar wykorzystywany jest zaówno do przeszukiwania wstępnego (w trybie niskiej częstotliwości i szerokiego kąta penetracji),
jak i do końcowej identyfikacji oraz wydobycia (w trybie wysokiej częstotliwości i wąskiego kąta penetracji).
W przypadku dużych obszarów przeszukiwania, w pierwszej kolejności są one przeszukiwane przy pomocy pionowego sonaru skanującego. Pionowy sonar skanujący generuje mapę z punktami określającymi, gdzie znajdują się silne echa akustyczne. Operatorzy według tych cech, nadając priorytet zlokalizowanym celom, stosują sonar boczny w celu identyfikacji czy jest to cel fałszywy, czy też obiekt będący przedmiotem zainteresowania.