A A A

Usługi sonarowe

Celem wykonywania prac podwodnych, przy użyciu zaawansowanej techniki sonarowej jest zoptymalizowanie prac poszukiwawczych, a w efekcie szybsze zlokalizowane poszukiwanego obiektu i sprawniejsze wydobycie go na powierzchni?.

Dawniej poszukiwania zatopionych obiektów wykonywano poprzez nurkowania i penetrację dna "metr po metrze", co znacznie ograniczało czasowe i realne możliwości odnalezienia obiektu, głównie ze względu na słabą przejrzystość wód. Nurkowanie w celach poszukiwawczych związane było również z kosztami nieporównywalnie większymi, niź skanowanie dna przy użyciu sonaru.

Do skanowania dna, zależnie od potrzeb stosujemy sonary pionowe − wielowiązkowe lub sonary boczne.

Obraz z sonaru pionowego - wielowiązkowego, po odpowiedniej obróbce komputerowej stanowi obraz zbliżony do 3D, ukazując batymetrię dna oraz większe przedmioty ze szczegółowymi zarysami, z uwzględnieniem pozycji GPS.
Dzięki zastosowaniu wiązek akustycznych o niskiej częstotliwości istnieje możliwość penetracji dna i obiektów położonych poniżej dna (w mule) nawet do 3 metrów.

Pomimo tego, że skanowanie zbiorników wodnych celem odnalezienia zatopionych przedmiotów jest bardzo pracochłonne, stanowi jednak metodę znacznie tańszą, niż penetracja i poszukiwania wykonywane przez nurków i wielokrotnie skuteczniejszą.


Przeszukiwanie dna przy pomocy sonaru bocznego daje jeszcze większe możliwości.
W chwili obecnej jest to najbardziej optymalna i najdokładniejsza metoda poszukiwawcza.
Dzięki możliwościom sonaru bocznego można odnaleźć nawet najdrobniejszy element, zatopiony na dużej głębokości. W trakcie skanowania obraz przekazywany jest bezpośrednio do monitora, łącznie ze współrzędnymi GPS oraz jest dodatkowo zapisywany w pamięci.
Daje to możliwość wielokrotnego odtwarzania obrazu oraz pozwala na dodatkową obróbkę, celem ujawnienia najdrobniejszych szczegółów, które podczas skanowania nie zostały zauważone. Dzięki zapisowi cyfrowemu skanowania sonarowego istnieje możliwość podczas odtwarzania zwymiarowania zatopionych obiektów w celu dokładnego zaplanowania akcji wydobywczej.

Sonar boczny, w połączeniu z sonarem pionowym znajduje również doskonałe zastosowanie podczas inwentaryzacji zbiorników wodnych oraz kanałów, celem określenia batymetrii i różnego rodzaju elementów, zalegających na dnie i w toni. Zastosowanie sonaru pozwala na szybkie oraz dokładne wykonanie inwentaryzacji, a w przypadku kanałów i dopływów na stwierdzenie elementów, mających wpływ na koryto dna. Poniżej przedstawiono różnicę w wykonaniu pomiaru tego samego elementu przy użyciu

sonaru pionowego


oraz bocznego.