A A A

Projekty

Tytuł projektu:
Wyjście na rynki zagraniczne Włoch i Wielkiej Brytanii firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CEZALEX Cezary Mierzejewski z produktem w postaci zrębki drzewnej dedykowanej dla branży meblarskiej, budowlanej, papierniczej, ogrodniczej, rolniczej, energetycznej, zoologicznej

Cel i planowany efekt projektu:
Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:
a)pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci Wielkiej Brytanii i Włoch;
b) zwiększy przychody o co najmniej o 40% do końca 2023 roku;
c) rozwinie działalność, dzięki nowym doświadczeniom nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym;
d) uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje w infrastrukturę oraz dalszy rozwój potencjału wytwórczo-usługowego;
e) nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki

Mierzalne efekty realizacji projektu:
- Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;
- Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;
- Liczba zorganizowanych kanałów obsługi procesów biznesowych, które będą realizowane na rynkach docelowych – 5.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi – 616 038,12 PLN (słownie: sześćset szesnaście tysięcy trzydzieści osiem złotych 12/100)

Wkład Funduszy Europejskich:
Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 425 717,40 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych 40/100)

Termin realizacji:
01.01.2021 – 31.03.2022

 

 

 


 

Tytuł projektu:

Wyjście na rynki zagraniczne Niemiec i Francji firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CEZALEX Cezary Mierzejewski z produktem w postaci lameli drewnianych dedykowanych dla branży meblarskiej, budowlanej i aranżacji wnętrz.

 

Cel i planowany efekt projektu:

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:

1. Pozyskanie nowych rynków zagraniczne w postaci Niemiec i Francji;

2. Zwiększenie przychodów poprzez wzrost eksportu;

3. Rozwój działalności dzięki doświadczeniu nabytemu poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym;

4. Wzrost dochodów, co pozwoli na podjęcie nowych inwestycji.

5. Nawiązanie perspektywicznych kontaktów międzynarodowych.

 

Mierzalne efekty realizacji projektu:

- Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;

- Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;

- Liczba zorganizowanych kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych – 4

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 479 718,50 PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych 50/100)

 

Wkład Funduszy Europejskich: Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 329 077,50 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 50/100)

 

Termin realizacji:

01.11.2022 - 31.12.2023