A A A

Deska podłogowa

Parkiety z drewna litego, jako produkty naturalne i higroskopijne reagują na zmieniające się warunki otoczenia. Drewno pobiera parę wodną i rozszerza się, gdy wilgotnośc powietrza rośnie lub kurczy się, gdy wilgotność powietrza spada. Może objawiać się to zmianą kształtu klepek oraz ich wymiarów, gdy wilgotność powietrza jest za wysoka lub za niska w dłuższym okresie czasu. Zależność tą obrazuje poniższa tabela:

 

Wilgotność względna powietrza%

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Wilgotność rónoważenia drewna%

20,2

18,1

16,3

14,7

13,0

11,6

10,5

9,8

9,0

8,3

7,6

6,7

5,9

5,0

4,3

3,5

2,6


Aby zminimalizować ten efekt należy utrzymywać w pomieszczeniu klimat najbardziej odpowiadający naturalnym warunkom człowieka : 45-60% wilgotności wzgędnej powietrzai temperaturze około 18-22 stopnia celcjusza.

Z tego powodu w zimie należy stosować nawilżacze.

 

Czyszczenie i konserwacja:

Częstotliwośc przeprowadzania zabiegów pielęgnacujnych należy dostosować do intensywności użytkowania deski. Codzienna pielęgnacja może ograniczać się do zwykłego odkurzania bądź zamiatania podłogi. Piach i brud należy pilnie usuwać, ponieważ powoduje rysowanie podłogi i szybsze jej zużywanie. W celu wydłużenia żywotności podłogi nóżki krzeseł i mebli trzeba zabezpieczać podkładkami filcowymi. Do pielęgnacji należy stosować środki pilęgnacyjno-ochronne produkowane wyłączie przez producentów chemii do lakierowania, olejowania i woskowania parkietów. Nie wolno dopuszczać do zalewania parkietu i zalegania na nim wody. Posadzka z drewna litego może zostać poddana kilkukrotnej renowacji poprzez cyklinowanie i ponowne lakierowanie lub olejowanie. Stosowanie powyższych zaleceń znacznie wydłuża żywotność drewnianych podłóg i zmniejsza ryzyko pracy. Ze względu na brak możliwości kontroli klimatu przez sprzedającego w trakcie użytkowania, naturalna praca drewna nie może być przedmiotem reklamacji.